Meditation

är ett blankt tillstånd som hjälper dig att neutralisera det som pågår i Kropp – Känsla – Tanke t.ex. spänningar, rastlöshet, oro m.m.
Meditationen hjälper dig att vila djupare in i dig själv och att acceptera det som är utan dömande.
Vi jobbar både med stilla och rörliga meditationer.

Meditation / vana
Vi träffas 2 timmar/tillfälle.
Rörelse, dans, sittning, stillhet.
Musik /tystnad

Meditation introduktion
Vi ses vid tre tillfällen och går igenom grunderna
i meditation praktiskt och teoretiskt.

Är du intresserad av kurs i meditation? Kontakta mig.

Meditation